جشنواره ساعتهای آفتابی

انجمن نجوم آسمان مهر در تاريخ 31/3/1388 اقدام به برگزاري جشنواره ساعت های آفتابی كرد.
طبق فراخوان انجمن نجوم ایران، انجمن ستاره شناسی اراک با هماهنگی شاخۀ آماتوری انجمن نجوم ایران، برگزار کنندۀ سومین جشنوارۀ ملی ساعتهای آفتابی در استان مرکزی انتخاب گردید.
برگزاری جشن روز ساعتهای آفتابی در شهرهایی که همچنان امکان برگزاری دارند کماکان به قوت خود باقی بوده و تنها جشنواره (تهران) و شهرهای بدون امکان برگزاری زمان برگزاری برنامه خود را تغییر داده اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، مجددا به وب سایت رسمی جشنواره ساعتهای آفتابی مراجعه فرمایید.
برای شرکت در بخش های رقابتی جشنواره و یا حضور در محیط جشنواره به صورت بازدیدکننده می توانید به محل برگزاری جشنواره روز 31 خرداد 1388 در تهران, خیابان فلاحی, تماشاگه زمان مراجعه نمایید.

banner taghvim

celestron banner 02

iranoptic 03

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.