همنشینی

صبحگاه فردا پیش از طلوع خورشید، سیاره زهره به همراه هلال زیبای ماه از افق شرقی طلوع می کنند و همنشینی زیبایی را پدید می‌آورند.

شامگاه دوم اردیبهشت 1396، کمی پس از غروب خورشید، سیاره مریخ در کنار خوشه زیبای پروین قرار دارد. رصد این همنشینی را از دست ندهید.

شامگاه امروز، 21 فروردین 1396 می‌توانید بیننده طلوع ماه کامل و سیاره مشتری باشید.

بامداد روز 31 اسفند 1395، فرصت مناسبی است تا شاهد طلوع ماه و پس از آن سیاره زحل از افق شرقی باشید.

banner classrom 012017

127mm polaris banner nightsky

iranoptic 04

iranoptic 03

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.