صبحگاه روز چهارشنبه 21 تیرماه 1386 هلال ماه در نزدیکی خوشه پروین خواهد بود. در این مقارنه زیبا جدایی زاویه ای این دو از یکدیگر 3 درجه و فاز ماه 15 درصد است. مقارنه ماه و خوشه پروین منظره زیبایی را برای عکاسی پدید می آورد فرصت را از دست ندهید.
 
مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

127mm polaris banner nightsky

iranoptic 04

iranoptic 03

iranoptic 05

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.