صبحگاه روز چهارشنبه 21 تیرماه 1386 هلال ماه در نزدیکی خوشه پروین خواهد بود. در این مقارنه زیبا جدایی زاویه ای این دو از یکدیگر 3 درجه و فاز ماه 15 درصد است. مقارنه ماه و خوشه پروین منظره زیبایی را برای عکاسی پدید می آورد فرصت را از دست ندهید.
 
مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.