شامگاه سه شنبه 30 مردادماه 1386 ماه و ستاره قلب العقرب در کنار یکدیگر خواهند بود. در این مقارنه جدای زاویه ای این دو از یکدیگر 3.3 درجه و فاز ماه 56 درصد است. سیاره غول پیکر مشتری نیز به مانند ستاره ای از قدر 2- در بالای این دو ( ماه و قلب العقرب ) قرار دارد و شما می توانید شاهد این رویداد باشید. عکاسی را فراموش نکنید.
مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

نویسنده: خسرو جعفری زاده

مدیر و نویسنده وب سایت آسمان شب ایران، عکاس آسمان شب، طراح رصدخانه و بناهای معماری ایرانی

فروشگاه

برای پشتیبانی از سایت آسمان شب ایران ابزارهای ستاره‌شناسی خود را از فروشگاه ایران اپتیک خریداری فرمایید، با سپاس از شما دوستان و همراهان گرامی.