گشت‌های رصدی

گروه آموزشی آسمان شب ایران تور رصدی، آموزشی و گردشگری به منطقه کاشان را در 8 و 9 تیرماه 1396 برگزار می‌کند.

گروه رصدی آسمان شب ایران تور دو روزه به منطقه جنگل ابر را برگزار می‌کند.

گروه رصدی آسمان شب ایران، تور آموزشی و گردشگری به منطقه زیبای الموت را در روزهای 4 و 5 خردادماه 1396 برگزار می کند.

گروه رصدی آسمان شب ایران در روزهای 15 و 16 مهرماه 1395 در منطقه زیبای الموت، تور رصدی و آموزشی برگزار می‌کند.